Kontejnery

Nosič kontejnerů DAF LF 45, 12t, pro přepravu kontejnerů se sutí, pískem, štěrkem, odpadem a stavebním materiálem.

Disponujeme kontejnery o objemu 3 - 10m3 o celkové nosnosti 6t.

Podmínky přistavení a plnění kontejnerů

- Naložený kontejner nesmí být přetížený ( DAF max. 6,0 t)
- Kontejnery mohou být naloženy maximálně po svůj okraj.
- V případech přetížení nebo přeložení bude cena NAVÝŠENA
- Vysoké kontejnery jsou určeny pouze pro lehký stavební a směsný odpad, NE na suť, zeminu aj.
- Na místě přistavení je nutné zajistit dostatečně velký manipulační prostor pro přistavení, výměny i odvoz kontejneru a zajištěna příjezdová cesta (dostatečně pevný, nepodmáčený terén a povrch by neměl být kluzký a namrzlý). S kontejnery nemanipulujte, aby bylo možno jejich zpětné natáhnutí.

- SUŤ – beton, cihly, výkopová zemina, kamení, štěrk, písek , střešní krytina (nelze ETERNIT a AZBEST)
- SMĚSNÝ ODPAD –igelity, papír, dřevo, koberce, PVC, plasty, sádrokarton VYJMA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (Asfaltová lepenka, azbest, eternit, lednice, televize, pneumatiky)